تفخیذ ( تجزیه و تحلیل جرم تفخیذ مواد ٢٣٥ و ٢٣٦ )

شما می توانید در این پست با موضوع « تفخیذ ( تجزیه و تحلیل جرم تفخیذ مواد ٢٣٥ و ٢٣٦ ) » آشنا شوید

نگارش شده توسط امیر یزدانی

تفخیذ ( تجزیه و تحلیل جرم تفخیذ مواد ٢٣٥ و ٢٣٦ )

تقخیذ جرمی است از جرائم جنسی حدی که الزاما فی مابین دو انسان مذکر و نر قابلرخ دادن است لذا این جرم برای غیر مرد ها ممکن نیست بکه برای دو زن تعریف دیگری خواهد داشت، در عین حا به طور مختصر به جرم تفخیذ اشاره می نمائیم:

تفخیذ ( تجزیه و تحلیل جرم تفخیذ مواد ٢٣٥ و ٢٣٦ ) چیست؟

حسب ماده ۲۳۵ ق.م.ا. « تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها با نشیمنگاه انسان مذکر است » . در عبارات فقهی ، « تفخیذ » به مالیدن آلت تناسلی به ران یا در میـان الـبـه و کفل را گویند . که طبق تبصره ماده فوق ، اگر آلت تناسلی داخل شود ولی به اندازه حشفه و بیشتر نباشد حکم تفخیذ را دارد که به نظر میرسد اجلی شکل تفخیذ است مطابق تعریف فقهی و لغوی « تفخیذ » ، ران و نشیمنگاه انسان مذکر ، موضوعیت دارند .

بنابراین ، شامل دخول آلت تناسلی مردانه به دهان و سایر اعضای بدن مفعـول نمی شود و در صورت تحقق چنین عملی با سایر اعضـا مـمـكـن اسـت همجنس بازی تلقی شود که در ماده ۲۳۷ ق.م.ا. جرم انگاری شده که در مطالب بعدی به آن خواهیم پرداخت . اگر قرار دادن آلت تناسلی از روی لباس باشد باز همجنس گرایی محسوب می شود چون اندام تناسلی و ران و نشیمنگاه باید برهنه و بـدون مـانع و سـاتر باشـد . و اگر از روی لباس یا سایر وسایل مانند لباس شنا ـ كـانـدوم از مباشـرت بـودن خـارج نمی کند ـ هم باشد ، مانع تحقق تعریف تفخیذ است .

تفخیذ جزء جرائم مشمول مجازات حد شرعی است

تفخیذ ( تجزیه و تحلیل جرم تفخیذ مواد ٢٣٥ و ٢٣٦ ) چه مجازاتی دارد؟

وفق ماده ۲۳۶ ق.م.ا. « در تفخیذ ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست . تبصره ـ درصورتی که فاعل ، غیرمسلمان و مفعول ، مسلمان باشد حـد فـاعـل ، مجازات فاعل و مفعول تفخیذ صرف نظر از اینکه محصـن باشـند یا نباشـند به عنف و اکراه باشد یا نباشد ، صد ضربه شلاق حدی است ولی در صورتی که فاعـل غیر مسلمان و مفعول ، مسلمان باشد مجازات فاعل ، اعدام خواهد بود . مسلمان بودن مفعول است . در تفخیذ فقط یک علت مشدد وجود دارد و آن هم غیرمسلمان بودن فاعل و اعدام است » .

تفخیذ با لواط متفاوت است

برای دفاع درا ین گونه پرونده ها الزاما از وکلاء متبحر در این رشته استفاده کنید

برای دسترسی به وکیل جزائی با ما در تماس باشید

به امید دیدار شما

من را در اینستاگرام دنبال کنید

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید