شورای عالی ثبت

شما می توانید در این بخش به شورای عالی ثبت دسترسی داشته باشید

نگارش شده توسط امیر یزدانی

‌ماده 2 قانون ثبت احوال در خصوص تشکیل شورای عالی ثبت چنین مقرر نموده است که :

براي مطالعه و پيشنهاد روش‌هاي فني و اظهارنظر درباره اصلاح يا تغيير فرم­ها و نمونه‌هاي سجلي و آماري و نحوه جمع‌آوري و انتشار آنها‌ و تهيه دستورالعمل‌ها و روش­هاي فني و سجلي و طرز جمع‌آوري اوراق باطله و تنظيم و نگهداري و حفاظت اسناد و مدارك سجلي در مركز سازمان ثبت احوال كشور شورايي به نام شوراي عالي ثبت احوال تشكيل مي‌شود.

امور ثبتی خود را به کارشناسان و وکلاء موسسه ما بسپارید

اعضاي شوراي عالي ثبت احوال عبارت خواهند بود از رييس سازمان ثبت‌احوال كشور يا قائم مقام او و يك نفر از استادان دانشكده حقوق به انتخاب رييس دانشگاه تهران و يك نفر از قضات دادگستري به انتخاب وزير ‌دادگستري و يك نفر از كارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رييس سازمان ثبت احوال و نماينده مركز آمار ايران، رياست شورا با معاون وزارت كشور‌ و رييس سازمان ثبت احوال كشور و قائم مقام او مي‌باشد و رأي اكثريت لازم‌الاجراء خواهد بود.

اعضای شورای عالی عبارتند از :

دکتر محمد ناظمی اردکانی-ریاست سازمان و رئیس شورای عالی

دکتر سیدحسین صفائی-استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران

دکتر سید حسین میرحسینی-نماینده دادگستری

آقای علیرضا زاهدیان-معاون مرکز آمار ایران

دکتر محسن کرمی-عضو مطلع

اعلامی سایت رسمی سازمان ثبت احوال

کار این شورا فقط شکلی است و در امور ماهیتی تحت هیچ عنوان ورود نمی کند.

به عنوان مثال اینکه شماره کارت ملی چند رقمی باشد یا شناسنامه چند برگ دارا باشد از جمله نمونه های وظایفی است که تحت عنوان شکلی بر عهده این شورا است. مقر آن در مرکز کشور است.امور شکلی مصوب توسط شورای عالی ثبت به سراسر کشور ابلاغ و توسط ادارات ثبت اجرا می­شود.

من را در اینستاگرام دنبال کنید

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید