قانون مجازات اسلامی

مـنتظر شمـــا هستیمــ

ماده ۲- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

قبلی ماده 1 قانون مجازات اسلامی

بعدی ماده 3 قانون مجازات اسلامی

جهت مشاهده

مربوط به این ماده روی عنوان مربوطه کلیک نمائید

محاسبات حقوقی

مـنتظر شمـــا هستیمــ

تهیه و تنظیم| امیر یزدانی

مشاور حقوقی

این پلن مخصوص شرکت ها و مجموعه هایی است که نیازمند مشاوره حقوقی ماهانه هستند
4.000.000تومان ماهانه
 • مشاوره حقوقی(ماهانه حداکثر به میزان ساعت 2 روز کاری(15 ساعت) حضور درمحل شما
  وحداکثر 5 ساعت مشاوره تلفنی)با هماهنگی
 • قبول وکالت شما در دعاوی حقوقی و کیفری ده درصد پائین تر از تعرفه ذیل(به جز ردیف اول)
پلن شرکتها

مشاور حقوقی اشخاص

این پلن مخصوص اشخاص حقیقی است که تنها نیازمند مشاوره حقوقی ماهانه هستند
2.000.000تومان ماهانه
 • مشاوره حقوقی(ماهانه حداکثر میزان ساعت 1روز کاری(7ساعت) حضور درمحل شما
  وحداکثر 2 ساعت مشاوره تلفنی )با هماهنگی
 • قبول وکالت شما در دعاوی حقوقی و کیفری ده درصد پائین تر تعرفه ذیل(به جز ردیف اول)
پلن اشخاص

حق الوکاله را بپردازید

تعرفه حق الوکاله دعاوی مالی(اعم از مطالبه وجه، چک، سفته و …) به شرح ذیل:

 •  تا مبلغ 150 میلیون تومان با حق الوکاله 5 میلیون تومان
 • بیش از 150میلیون تومان تا 500 میلیون با حق الوکاله 10 میلیون تومان
 • بیش از 500میلیون تومان تا 800میلیون با حق الوکاله 20میلیون تومان
 • بیش از 800میلیون تا 1میلیارد با حق الوکاله 25 میلیون تومان
 • بیش از 1میلیارد تا1میلیارد و دویست با حق الوکاله 30 میلیون تومان
 • بیش از1میلیارد و دویست تا 1میلیارد و پانصد با حق الوکاله 35 میلیون تومان
 • بیش از1میلیارد و پانصد تا 1میلیارد و هشتصد با حق الوکاله 40 میلیون تومان
 • بیش از1میلیارد و هشتصد تا 2میلیارد با حق الوکاله 45 میلیون تومان

امکان اقساط  بدین صورت که 30% به مبلغ حق الوکاله افزوده می شود و 60% آن ابتدای کار نقدا اخذ و مابقی بعد از صدور رای اخذ می گردد.(ردیف اول و دوم فاقد اقساط هستند)

 • حق الوکاله دعاوی خانوادگی(بدون مهریه و نفقه)و غیر مالی مقطوعا مبلغ 10میلیون تومان است
 • حق الوکاله دعاوی کیفری(درصلاحیت دادگاه کیفری دو ) مقطوعا مبلغ 10میلیون تومان است

تلفن تماس 09114600106

برای ارتباط با ما بر روی آیکن های ذیل کلیک نمائید

نظریات مشورتی سال 1401

مـنتظر شمـــا هستیمــ

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در سال 1401 به صورت دسته بندی شده در این صفحه قابل دسترسی است.

قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات

قانون مجازات اسلامی نگارش شده توسط امیر یزدانی قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات با لحاظ  قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ کتاب اول ـ کلیات بخش اول ـ مواد عمومی فصل اول ـ تعاریف ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی،

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 10 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 10-در مقـررات و نظامات دولتي مجـازات و اقدام تأميـني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نمي‌توان

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 100 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 100-در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.تبصره ۱- جرائم قابل گذشت، جرائمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات،

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 11 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 11-قوانين زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء مي‌شود:الف ـ قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيتب ـ قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حکمپ ـ قوانين مربوط به

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 12 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 12-حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد.   قبلی ماده 11 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 13 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 13 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ ماده 13- حکم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، درصورتي‌كه از روي عمد يا تقصير باشد

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 14 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 14-مجازات‌هاي مقرر در اين قانون چهار قسم است:الف ـ حدب ـ قصاصپ ـ ديهت ـ تعزير تبصره ـ چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت واردشده احراز شود ديه و خسارت، قابل مطالبه خواهد

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 15 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 15- حد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است. قبلی ماده 14 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 16 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده قوانین و مقررات مرتبط آراء وحدت رویه نظریات مشورتی نشست های قضایی

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 16 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 16- قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است كه به‌شرح مندرج در كتاب سوم اين قانون اعمال مي‌شود. قبلی ماده 15 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 17 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده قوانین و مقررات مرتبط آراء وحدت رویه نظریات

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 17 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 17- دیه اعم از مقدر و غيرمقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 18 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 18-تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به‌موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي‌گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف،

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 19 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ ماده 19-[اصلاحی جزای نقدی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود: درجه یک– حبس بیش از بیست و پنج سال– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال– مصادره کل اموال– انحلال شخص حقوقی درجه دو– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال–

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 20 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 20-درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده(۱۴۳) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 21 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 21-میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود. قبلی ماده 20 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 22 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 23 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 23-[اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ] – دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 24 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 24-چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش میدهد و

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 25 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 25-محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند: الف- هفت سال در

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 26 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 26-حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است: الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستاب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 27 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 27-[اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ] – مدت حبس ‌از روزی آغاز می‌ شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌ الاجراء حبس می‌ گردد. در صورتی‌ که فرد، پیش از صدور حکم به‌ علت اتهام یا اتهاماتی که

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 28 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 28-[اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ] – کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 29 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 29-هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توام با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می‌شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 30 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 30-منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 31 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 31-منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است. قبلی ماده 30 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 32 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده قوانین و مقررات مرتبط آراء وحدت رویه نظریات مشورتی نشست های قضایی مربوط

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 32 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 32-منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است. قبلی ماده 31 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 33 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده قوانین و مقررات مرتبط آراء وحدت

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 33 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 33-منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است. قبلی ماده 32 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 34 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده قوانین و مقررات مرتبط آراء وحدت رویه نظریات مشورتی نشست های قضایی مربوط به این ماده روی

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 34 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 34-منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است. قبلی ماده 33 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 35 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده قوانین و مقررات مرتبط آراء وحدت رویه نظریات مشورتی نشست های قضایی مربوط به

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 35 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 35-اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می‌شود. قبلی ماده 34 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 36 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده قوانین و مقررات مرتبط آراء وحدت رویه نظریات مشورتی نشست

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 36 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 36-حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 37 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 37-[اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:الف –

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 38 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 38-جهات تخفیف عبارتند از:الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصیب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آنپ- اوضاع و

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 39 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 39-در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری موثر

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 40 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 40-در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 41 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 41-تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.الف- در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می‌گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 42 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 42-تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظرب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 43 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 43-در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 44 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 44- در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 45 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 45-پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 46 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 46-در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 47 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 47-صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابراتب- جرائم سازمان

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 48 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 48-تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد. قبلی ماده 47 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 49 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده قوانین و مقررات مرتبط آراء وحدت رویه نظریات مشورتی نشست های قضایی

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 49 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 49-قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می‌گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می‌گردد. قبلی

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 50 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 50-چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 51 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ ماده 51-تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می‌شود. قوانین و مقررات مرتبط آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نشست های قضایی

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 52 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ ماده 52-هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می‌شود. قوانین و مقررات مرتبط آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نشست های قضایی

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 53 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 53-در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازاتهای مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه می‌گردد.تبصره – در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 54 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 54-هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 55 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 55- هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر یا محکومیتهای قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 56 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده56-نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیتها

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 57 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده57-در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 58 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده58-در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 59 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده59- مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود، لکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یکسال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 6 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 6- به جرايم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غيرايراني كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شده‌اند و به جرايم مأموران سياسي وكنسولي و ديگر وابستگان دولت

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 60 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 60-دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 61 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 61-هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می‌شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 62 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 62-در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 63 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 63-آیین نامه اجرائی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی وآزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 64 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 64-مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 65 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 65-مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند. قبلی ماده 64 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 66 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده قوانین و مقررات مرتبط آراء وحدت رویه نظریات

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 66 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 66-مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 67 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 67-دادگاه می‌تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده(۶۶) این قانون اعمال مجازاتهای جایگزین حبس

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 68 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 68-مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است. قبلی ماده 67 قانون مجازات اسلامی بعدی

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 69 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 69-مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند. قبلی ماده 68 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 70 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده قوانین و مقررات مرتبط آراء وحدت رویه نظریات مشورتی

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 7 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 7- علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هريك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي‌ شود، درصورتي كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ‌ايران محاكمه

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 70 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 70-دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود. قبلی ماده 69 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 71 قانون مجازات اسلامی

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 71 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 71-اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است. قبلی ماده 70 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 72 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده قوانین و مقررات مرتبط آراء وحدت رویه نظریات مشورتی نشست های قضایی مربوط به این

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 72 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 72-[اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳]- تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است. قبلی ماده 71 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 73 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده قوانین و مقررات

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 73 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 73-در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید. قبلی ماده 72 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 74 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 74 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 74-مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون صادرشده است اجراء نمی‌شود. قبلی ماده 73 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 75 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده قوانین و مقررات مرتبط آراء وحدت رویه نظریات مشورتی نشست های

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 75 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 75-همراه بودن سایر مجازاتها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه می‌تواند به مجازاتهای مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد. قبلی ماده 74 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 76 قانون مجازات اسلامی جهت

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 76 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 76-ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است. قبلی ماده  75 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 77 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده قوانین و مقررات مرتبط آراء وحدت رویه نظریات مشورتی نشست های قضایی

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 77 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 77-قاضی اجرای احکام می‌تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رای پیشنهاد کند. قاضی مذکور به تعداد لازم

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 78 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 78-محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد. قبلی ماده 77 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 79 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده قوانین و مقررات

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 79 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 79-تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاهها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 8 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 8- هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي‌ به جز جرايم مذکور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 80 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 80-چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می‌تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یکبار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد. قبلی ماده 79 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 81 قانون مجازات اسلامی

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 81 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 81-چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌شود و در صورت

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 82 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 82-چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازاتهای جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء می‌گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 83 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 83-دوره مراقبت دورهای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد:الف- در جرائمی

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 84 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 84-خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می‌شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می‌گردد:الف- جرائم موضوع بند(الف)ماده(۸۳) تا دویست و هفتاد ساعتب- جرائم

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 85 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 85-جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می‌شود و با نظارت اجرای احکام وصول می‌گردد:الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(۸۳) تا یکصد و

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 86 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 86-[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(۸۳) تا پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ریالب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(۸۳) از پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا بیست و پنج میلیون

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 87 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 87-دادگاه می‌تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 88 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 88-درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند:الف- تسلیم به والدین

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 89 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 89-[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازاتهای زیر اجراء می‌شود:الف – نگهداری در کانون اصلاح و تربیت

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 9 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 9-مرتكب جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهد‌نامه‌ها و مقررات بين‌المللي در هر كشوري يافت شود در همان كشور محاكمه مي‌شود، اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ‌ايران محاكمه و مجازات

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 90 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 90-دادگاه می‌تواند با توجه به گزارشهای رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رای خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 91 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 91-در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد،

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 92 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 92-در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می کند. قبلی ماده 91 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 93 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده قوانین و مقررات

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 93 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 93-دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید. قبلی ماده 92 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 94 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده قوانین و مقررات

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 94 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 94-دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند. قبلی ماده 93 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 95 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده قوانین و مقررات مرتبط آراء وحدت رویه نظریات

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 95 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 95-محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است. قبلی ماده 94 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 96 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده قوانین و مقررات مرتبط آراء وحدت رویه نظریات مشورتی نشست های قضایی مربوط به این ماده روی عنوان مربوطه کلیک نمائید

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 96 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 96-عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است. قبلی ماده 95 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 97 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده قوانین و مقررات مرتبط آراء وحدت رویه نظریات مشورتی نشست های

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 97 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 97-عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود. قبلی ماده 96 قانون مجازات اسلامی بعدی

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 98 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 98-عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد. قبلی ماده 97 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 99 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده قوانین و مقررات مرتبط آراء وحدت رویه نظریات مشورتی نشست های قضایی

مطالعه ادامه نظریه »

ماده 99 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده 99-نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده(۱۰) این قانون است. قبلی ماده 98 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 100 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده قوانین و مقررات مرتبط آراء وحدت رویه نظریات

مطالعه ادامه نظریه »

ماده پنج قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده ۵- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و

مطالعه ادامه نظریه »

ماده چهار قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ ماده ۴- هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است. قبلی ماده 3 قانون مجازات اسلامی بعدی ماده 4 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده قوانین و مقررات مرتبط آراء وحدت رویه نظریات مشورتی نشست های قضایی مربوط به این ماده روی

مطالعه ادامه نظریه »

ماده سه قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده ۳- قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد. قبلی ماده 2 قانون مجازات اسلامی بعدی

مطالعه ادامه نظریه »

ماده یک قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مـنتظر شمـــا هستیمــ Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است. قبلی  قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات بعدی ماده 2 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده قوانین

مطالعه ادامه نظریه »

طراحی سایت | گردآوری مطالب | تهیه و تنظیم| امیر یزدانی

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید