قرارداد بی او تی (B.O.T)

شما می توانید در این پست با قرارداد بی او تی (B.O.T) آشنا شوید

نگارش شده توسط امیر یزدانی

قرارداد بی او تی (B.O.T)

وقتی از قرارداد بی.او.تی (B.O.T) صحبت به میان می آید،منظور همان قرارداد ساخت Building مدیریت Operating و انتقال Transfering است.

بنابراین با سه قرارداد مختلف ساخت مدیریت و انتقال مواجه هستیم که باید به هر کدام از آنها به طور خلاصه و مختصر و البته مجزا بپردازیم.


قرارداد ساخت (Building- فرعی قرارداد بی او تی)


قرارداد ساخت (از ترکیبات فرعی قرارداد بی.او.تی (B.O.T)) همان طور که از اسم آن پیداست نیازمند یک نفر کارفرما به یک نفر پیمانکار و عملاً موضوع ساخت ارزش قرارداد و شرایط قراردادی و شاید در مواردی ناظر قرارداد باشد.
بنابراین طرفین قرارداد در مرحله ساخت یا در قرارداد ساخت دو نفر یعنی کارفرما و پیمانکار ساخت است.


همیشه در قراردادهای ساخت از مهمترین مسائل مطرح شده این است که پیمانکار شاید از مصالح خوبی استفاده نکرده و عملاً به جهت اینکه قرار نیست از موضوع ساخته شده توسط خود بهره برداری انجام دهد.

 شاید نسبت به آن مالکیتی ندارد از مصالح خوبی استفاده نموده و یا در قرارداد ساخت به نحو مطلوبی عمل نماید به همین جهت یکی از ضعف های قرارداد ساخت همین موضوع بوده که این ضعف با تلفیق با قرارداد مدیریت و نهایتاً انتقال آن به شخص کارفرما به نحوی برطرف می گردد.


در عین حال علاوه بر رفع این مشکل هزینه های کارفرما نیز در خصوص ادامه کار کاهش پیدا نموده و با عقد قرارداد انتقال از هرگونه ادعایی از طرف پیمانکار مبنی بر مالکیت موضوع ساخته شده و مدیریت شده یا حتی ایجاد حق سرقفلی بر روی آن جلوگیری به عمل می آید.

قرارداد مدیریت و بهره برداری (Oprating- فرعی قرارداد بی او تی)

بعد از موضوع ساخت مورد قرارداد بحث نگهداری و استفاده یا بهره برداری از آن به میان خواهد آمد که عملاً این موضوع با تلفیق قرارداد Oprating با قرارداد ساخت نه تنها قابل حل گردیده بلکه هزینه‌های کارفرما برای پیدا کردن یک یک مجموعه یا شخص حقیقی یا حقوقی که دارای شرایط لازم و آشنایی کامل با موضوع قرارداد و نحوه بهره برداری و نگهداری از آن باشد و هزینه های احتمالی این کار هم از مزایده یا مناقصه احتمالی مورد نیاز برای قرارداد نیز رفع گردیده و کارفرما از مشکلات آن رها می‌یابد.

قرارداد انتقال (Transfering-فرعی قرارداد بی او تی)


با این حال این شبهه ایجاد خواهد شد که پیمانکار سازنده موضوع قرارداد که خود مدیریت نگهداری و تعمیر آن را بر عهده داشته است به جهت تسلط کامل بر آن و احیاناً حقوقی که ناشی از حق تقدم و شاید حمایت های قانونی به وی تعلق میگیرد عملا با عقد قرارداد انتقال و شاید بهتر بتوان گفت با شرط ضمن عقد لازمی که مبنی بر عدم ادعای پیمانکار بر مالکیت نسبت بر قرارداد ایجاد شده و خود به عنوان عقدی مجزا ماهیت و شکل ظاهری پیدا کرده و ضمیمه و تلفیق با قرارداد ساخت و مدیریت گردیده است قابل حل باشد.


در عین حال در نگارش این نوع از قراردادها باید به نکات مهمی توجه کرد که از این نکات مهم می توان به موضوع قرارداد بدون ابهام اشاره نمود.
موضوع قرارداد بی.او.تی (B.O.T) همانطور که در ابتدا موضوع به آن اشاره شد در سه محور ساخت مدیریت و انتقال خلاصه می شود. 

اگرچه برخی به جهت عدم ایجاد اختلال در موضوع قرارداد و یا رفع ابهام قائل بر آن هستند که موضوع را به طور خلاصه ،در یک بند تحت عنوان ساخت مدیریت و انتقال خلاصه نموده و بقیه موارد و جزئیات آن در شروط و تعهدات اشاره نمایند.


اگرچه به نظر می رسد راه حل صحیح تر آن باشد که موضوع قرارداد را تحت عنوان یا سه بند ساخت موضوع قرارداد مدیریت موضوع قرارداد و انتقال موضوع قرارداد عنوان نمود و شروط قراردادی را تحت هر یک از بندهای موضوع قرارداد مورد مباحثه و بررسی در بخش شرایط و تعهدات اشاره نمود.
اگرچه قرارداد بی او تی (B.O.T) جای بحث بسیاری دارد اما فعلاً به عنوان خلاصه به موارد بالا و بسند نموده و ادامه بحث را در مقالات آتی ادامه خواهیم داد.

من را در اینستاگرام دنبال کنید

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید