کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

شما می توانید در این پست با موضوع «کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری» آشنا شوید

نگارش شده توسط امیر یزدانی

مستند کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

‌ماده 12 اصلاحی (مورخ 1370/11/03) قانون زمین شهری مصوب 1366/11/27 بدین صورت مقرر نموده است که: تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين دائر و تميز بائر از موات به‏عهده وزارت مسكن و شهرسازي است اين تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي‌باشد. «وزارت مسكن و شهرسازي مكلّف است نظريّه خود را در تشخيص نوع زمين، اعم از آنچه تاكنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده يا آنچه بعداً صادر مي‌نمايد به مالكين اعلام نمايد. مهلت حق اعتراض از تاريخ اعلام سه ماه تعيين مي‌گردد. در صورت عدم دسترسي يا استنكاف مالك از دريافت نظريّه، بايستي طي دو نوبت به فاصله ده روز نظريّه مذكور در روزنامه كثيرالانتشار آگهي، تا سه ماه از تاريخ آخرين آگهي، مدعيان مي‌توانند اعتراض خود را به دادگاه تسليم نمايند، در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذكور تشخيص، قطعي و لازم‏الاجراء است».

وظایف کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری چیست؟

وظایف این کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری طبق نص قانون مذکور شامل :1- تشخیص عمران 2-تشخیص احیاء 3-تشخیص تأسیسات متناسب 4- تعیین نوع زمین دایر 5- تمیز بایر
از موات است.

ترکیب کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری چگونه است؟

این کمیسیون مرکب  از سه نفر از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی است که ابلاغ آنها نیز توسط وزیر وزارتخانه متبوع صادر می گردد.

کمیسیون تشخیص مرجع تشخیص عمران، احیاء، تأسیسات متناسب، تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر
از موات است.

آیا آراء این کمیسیون قابل اعتراض است؟

این کمیسیون برخلاف  اکثر کمیسیون های تخصصی که آراء انها در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است آن هم  بدین جهت که نص تبصره 1 ماده  12 اصلاحی قانون مذکور اعتراض آرا کمیسیون فوق را در « دادگاه» قابل بررسی دانسته است. تبصره ماده 12 مقرر نموده است که « دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين‌دادرسي رسيدگي كرده و حكم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي در دادگاه مانع از اجراء مواد اين قانون نمي‌گردد.»

مهلت حق اعتراض به آراء این کمیسیون چقدر است؟

مستند به نص ماده 12 اصلاحی قانون زمین شهری، مهلت اعتراض به آراء کمیسیون ماده 12 قانون مذکور «3ماه» یعنی «90روز» از تاریخ ابلاغ آن است.

من را در اینستاگرام دنبال کنید

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید