قانون آئین دادرسی کیفری

مـنتظر شمـــا هستیمــ

 ماده ۱۳ ـ تعقيب امر كيفري كه طبق قانون شروع شده است و همچنين اجراي مجازات موقوف نمي‌شود، مگر در موارد زير:

الف ـ فوت متهم يا محكومٌ‌ عليه

ب ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت

پ ـ شمول عفو

ت ـ نسخ مجازات قانوني

ث ـ شمول مرور زمان در موارد پيش‌بيني شده در قانون

ج ـ توبه متهم در موارد پيش‌بيني شده در قانون

چ ـ اعتبار امر مختوم

تبصره ۱ ـ درباره ديه مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي‌گردد.

تبصره ۲ ـ هرگاه مرتكب جرم پيش از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقيب و دادرسي متوقف مي شود. مگر آنكه در جرائم حق الناسي شرايط اثبات جرم به نحوي باشد كه فرد مجنون يا فاقد هوشياري در فرض افاقه نيز نتواند از خود رفع اتهام كند. در اين صورت به ولي يا قيم يا سرپرست قانوني وي ابلاغ مي شود كه ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفي وكيل اقدام نمايد. در صورت عدم معرفي، صرف نظر از نوع جرم ارتكابي و ميزان مجازات آن وفق مقررات براي وي وكيل تسخيري تعيين مي شود و تعقيب و دادرسي ادامه مي يابد.

 

قبلی ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری

بعدی ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری

جهت مشاهده

مربوط به این ماده روی عنوان مربوطه کلیک نمائید

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید