قانون آئین دادرسی کیفری

مـنتظر شمـــا هستیمــ

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ماده ۴۵ ـ جرم در موارد زير مشهود است:

الف ـ در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شود يا مأموران يادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور يابند و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.

ب ـ بزه ديده يا دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حين وقوع جرم يا بلافاصله پس از آن، شخص معيني را به عنوان مرتكب معرفي كنند.

پ ـ بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح يا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم يافت شود و يا تعلق اسباب و ادله يادشده به متهم محرز گردد.

ت ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته يا در حال فرار باشد يا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگير شود.

ث ـ جرم در منزل يا محل سكناي افراد، اتفاق افتاده يا در حال وقوع باشد و شخص ساكن، در همان حال يا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل يا محل سكناي خود درخواست كند.

ج ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفي كند و وقوع آن را خبر دهد.

چ ـ متهم ولگرد باشد و در آن محل نيز سوء شهرت داشته باشد.

تبصره ١ ـ چنانچه جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري، تمام شهروندان مي‌توانند اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار مرتكب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره ٢ ـ ولگرد كسي است كه مسكن و مأواي مشخص و وسيله معاش معلوم و شغل يا حرفه معيني ندارد.

 

سطوح سلامت

سطوح سلامت کدامند؟ سطوح سلامت را توضیح دهید؟آئین نامه سطوح سلامت ناجا و ارتش وکیل حقوقی و جزائی امیر یزدانی 09359779647

ادامه مطلب »

دعاوی بطلان شرکت

دعوای بطلان شرکت چیست؟ دعوای بطلان شرکت را چگونه می توان مطرح نمود؟ وکیل حقوقی و جزائی قم مشهد و شهرستان ها امیر یزدانی 09359779647

ادامه مطلب »

قاعده درا

قاعده درا چیست؟ قاعده درا و مستندات و مدارک و تعریف آن در فقه چگونه است ؟ وکیل حقوقی و جزائی قم مشهد و شهرستان ها امیر یزدانی 09359779647

ادامه مطلب »

عقد اجاره

عقد اجاره چه شرایطی را دارا می باشد؟ برای صحت عقد اجاره باید چگونه تنظیم شود؟وکیل حقوقی و جزائی قم مشهد و شهرستان ها امیر یزدانی 09359779647

ادامه مطلب »

قبلی ماده 44 قانون آئین دادرسی کیفری

بعدی ماده 46 قانون آئین دادرسی کیفری

جهت مشاهده

مربوط به این ماده روی عنوان مربوطه کلیک نمائید

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید