شماره نظریه  1067/7   تاریخ نظریه 1387/02/24

نظریه فروش جواب سؤالات آزمون راهنمایی و رانندگی عملی مذموم وخلاف اخلاق است لکین مقنن برای این عمل مجازاتی قائل نشده است لذا با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی واصول 36و37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عمل متهم جرم تلقی نمی شود

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید