شماره نظریه 367/7 تاریخ نظریه 1391/02/25

نظریه: نظر به اینکه در قانون جرائم رایانه ای مصوب 88 برای صرف استفاده از فیلتر شکن یا دانلود رایگان آن مجازاتی پیش بینی نگردیده . لذا با توجه به اصل 36 قانون اساسی و مقررات ماده 2 قانون مجازات اسلامی اعمال موضوع استعلام قانوناً جرم تلقی نمی شوند.

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید