قرارداد بی او تی (B.O.T)

قرارداد بی او تی (B.O.T) شما می توانید در این پست با قرارداد بی او تی (B.O.T) آشنا شوید نگارش شده توسط امیر یزدانی قرارداد بی او تی (B.O.T) وقتی از قرارداد بی.او.تی (B.O.T) صحبت به میان می آید،منظور همان قرارداد ساخت Building مدیریت Operating و انتقال Transfering است. بنابراین با سه قرارداد مختلف ساخت…

اصول قرارداد نویسی

اصول قرارداد نویسی شما می توانید در این پست با اصول قرارداد نویسی آشنا شوید نگارش شده توسط امیر یزدانی اصول قرارداد نویسی یکی از موضوعات مهمی که در عرف مشاغل بالاخص اصناف و شرکت های حقوقی و مصداقا نمایندگان حقوقی شرکت ها عملا با آن درگیر بوده و تاحدودی کاری مستمر و همیشگی برای…

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید