مشاور حقوقی

این پلن مخصوص شرکت ها و مجموعه هایی است که نیازمند مشاوره حقوقی ماهانه هستند
4.000.000تومان ماهانه
 • مشاوره حقوقی(ماهانه حداکثر به میزان ساعت 2 روز کاری(15 ساعت) حضور درمحل شما
  وحداکثر 5 ساعت مشاوره تلفنی)با هماهنگی
 • قبول وکالت شما در دعاوی حقوقی و کیفری ده درصد پائین تر از تعرفه ذیل(به جز ردیف اول)
پلن شرکتها

مشاور حقوقی اشخاص

این پلن مخصوص اشخاص حقیقی است که تنها نیازمند مشاوره حقوقی ماهانه هستند
2.000.000تومان ماهانه
 • مشاوره حقوقی(ماهانه حداکثر میزان ساعت 1روز کاری(7ساعت) حضور درمحل شما
  وحداکثر 2 ساعت مشاوره تلفنی )با هماهنگی
 • قبول وکالت شما در دعاوی حقوقی و کیفری ده درصد پائین تر تعرفه ذیل(به جز ردیف اول)
پلن اشخاص

حق الوکاله را بپردازید

تعرفه حق الوکاله دعاوی مالی(اعم از مطالبه وجه، چک، سفته و …) به شرح ذیل:

 •  تا مبلغ 150 میلیون تومان با حق الوکاله 5 میلیون تومان
 • بیش از 150میلیون تومان تا 500 میلیون با حق الوکاله 10 میلیون تومان
 • بیش از 500میلیون تومان تا 800میلیون با حق الوکاله 20میلیون تومان
 • بیش از 800میلیون تا 1میلیارد با حق الوکاله 25 میلیون تومان
 • بیش از 1میلیارد تا1میلیارد و دویست با حق الوکاله 30 میلیون تومان
 • بیش از1میلیارد و دویست تا 1میلیارد و پانصد با حق الوکاله 35 میلیون تومان
 • بیش از1میلیارد و پانصد تا 1میلیارد و هشتصد با حق الوکاله 40 میلیون تومان
 • بیش از1میلیارد و هشتصد تا 2میلیارد با حق الوکاله 45 میلیون تومان

امکان اقساط  بدین صورت که 30% به مبلغ حق الوکاله افزوده می شود و 60% آن ابتدای کار نقدا اخذ و مابقی بعد از صدور رای اخذ می گردد.(ردیف اول و دوم فاقد اقساط هستند)

 • حق الوکاله دعاوی خانوادگی(بدون مهریه و نفقه)و غیر مالی مقطوعا مبلغ 10میلیون تومان است
 • حق الوکاله دعاوی کیفری(درصلاحیت دادگاه کیفری دو ) مقطوعا مبلغ 10میلیون تومان است

تلفن تماس 09114600106

برای ارتباط با ما بر روی آیکن های ذیل کلیک نمائید

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید