خلاصه نظریه:

ماده 483  قانون آیین دادرسی کیفری مشمول اطلاق در جرائم غیر قابل گذشت است

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با توجه به اطلاق عبارت «جرايم غير قابل گذشت» در ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اين كه جنايت عمدي مستوجب تعزير غير قابل گذشت است، در مواردي مانند فرض سؤال كه در اجراي ماده 429 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 حكم به مجازات تعزيري صادر مي شود و يا در ساير مواردي كه جاني قصاص نشده و به جاي آن تعزير موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي يا 614 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) اعمال مي شود (همانند موردي كه قاتل، پدر مقتول باشد) در صورت گذشت مجني عليه يا اولياء دم بعد از قطعيت حكم، مقررات ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اعمال مي شود.

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید