کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده 134 و 135 قانون مقررات استخدامی سپاه

کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 134 و 135 قانون مقررات استخدامی شما می توانید در این بخش به کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 134 و 135 قانون مقررات استخدامی دسترسی داشته باشید نگارش شده توسط امیر یزدانی کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 134 و 135 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی…

تحلیل ماده 630 قانون مجازات اسلامی

تحلیل کلمه به کلمه ماده 630 قانون مجازات اسلامی تعزیرات شما می توانید در این بخش به تحلیل کلمه به کلمه ماده 630 قانون مجازات اسلامی تعزیرات دسترسی داشته باشید نگارش شده توسط امیر یزدانی موسسه حقوقی صاحبین راستین عدالت «حصار» در جهت تحلیل و بررسی مواد قانون مجازات اسلامی(تحلیل کلمه به کلمه ماده 630…

کمیسیون پزشکی از کار افتادگی بدوی و تجدید نظر

کمیسیون های پزشکی از کار افتادگی بدوی و تجدید نظر شما می توانید در این بخش به کمیسیون های پزشکی از کار افتادگی بدوی و تجدید نظر دسترسی داشته باشید نگارش شده توسط امیر یزدانی کمیسیون های پزشکی از کار افتادگی بدوی و تجدید نظر چه صلاحیت هایی دارد؟ کمیسیون های پزشکی از کار افتادگی…

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری مرجع رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف- تصميمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری­ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب- تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها.
و همچنین مرجع رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها
والبته مرجع رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) ماده و مستخدمان مؤسساتي كه شمول قانون دیوان عدالت اداری اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي
و در مواردی ایجاد رویه و وحدت رویه و ابطال مصوبات است

ماهیت مستمری بازماندگان

مستمری بازماندگان چیست؟ تعریف مستمری – مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود. تعریف بازماندگان – بازماندگان در قانون بیمه تامین اجتماعی عملا بر…

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید