صلاحیت محلی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

صلاحیت محلی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری شما می توانید در این پست بصلاحیت محلی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری آشنا شوید نگارش شده توسط امیر یزدانی صلاحیت محلی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صلاحیت محلی کمیسیون ماده 100 شهرداری صلاحیت محلی کمیسیون ماده 100 شهرداری یکی از مهمتریم موضوعات در مبحث کمیسیون ماده 100…

ثبت شرکت

ثبت شرکت شما می توانید در این پست باثبت شرکت ها آشنا شوید نگارش شده توسط امیر یزدانی ثبت شرکت اداره ثبت شرکت ها مرجع زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده که وظیفه ثبت شرکت ها و موسسات را بر عهده دارد. باتوجه به اینکه ادارات ثبت شرکت های علاوه بر قوانین موجود…

قرارداد بی او تی (B.O.T)

قرارداد بی او تی (B.O.T) شما می توانید در این پست با قرارداد بی او تی (B.O.T) آشنا شوید نگارش شده توسط امیر یزدانی قرارداد بی او تی (B.O.T) وقتی از قرارداد بی.او.تی (B.O.T) صحبت به میان می آید،منظور همان قرارداد ساخت Building مدیریت Operating و انتقال Transfering است. بنابراین با سه قرارداد مختلف ساخت…

اصول قرارداد نویسی

اصول قرارداد نویسی شما می توانید در این پست با اصول قرارداد نویسی آشنا شوید نگارش شده توسط امیر یزدانی اصول قرارداد نویسی یکی از موضوعات مهمی که در عرف مشاغل بالاخص اصناف و شرکت های حقوقی و مصداقا نمایندگان حقوقی شرکت ها عملا با آن درگیر بوده و تاحدودی کاری مستمر و همیشگی برای…

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید