مقایسه خلع ید و رفع تصرف عدوانی حقوقی

مقایسه خلع ید و رفع تصرف عدوانی حقوقی شما می توانید در این بخش به مقایسه خلع ید و رفع تصرف عدوانی حقوقی دسترسی داشته باشید نگارش شده توسط امیر یزدانی مقایسه خلع ید و رفع تصرف عدوانی حقوقی فرق این دو در این است که در خلع ید، خواهان حتما باید مالك باشد، اما…

اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری شما می توانید در این بخش به اصول حاکم بر اسناد تجاری دسترسی داشته باشید نگارش شده توسط امیر یزدانی اصول حاکم بر اسناد تجاری اهميت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاري داخلي و بين‌المللي و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگاني و نقشي كه گردش سرمايه و…

اجاره بها و دعاوی مربوطه

اجاره بها و دعاوی مربوطه شما می توانید در این بخش به اجاره بها و دعاوی مربوطه دسترسی داشته باشید نگارش شده توسط امیر یزدانی اجاره یکی از عقود امانی مقرر در قانون مدنی است که حواشی آن شامل اجاره بها و دعاوی مربوطه است که ذیلا اشاره ایی به آنها می کنیم. قاعدهِ کلی…

دستور موقت

دستور موقت شما می توانید در این بخش به دستور موقت دسترسی داشته باشید نگارش شده توسط امیر یزدانی دستور موقت نیز یکی از اقدامات احتیاطی و قرارهای موقتی و تأمینی است که به درخواست ذی‌نفع در مواردی که فوریت امر احراز می‌شود صادر خواهد شد و رسیدگی به آن هم بدون تشریفات و خارج…

مستمری بازماندگان

دیوان عدالت اداری مرجع رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف- تصميمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری­ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب- تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها.
و همچنین مرجع رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها
والبته مرجع رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) ماده و مستخدمان مؤسساتي كه شمول قانون دیوان عدالت اداری اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي
و در مواردی ایجاد رویه و وحدت رویه و ابطال مصوبات است

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید