مقایسه خلع ید و رفع تصرف عدوانی حقوقی

مقایسه خلع ید و رفع تصرف عدوانی حقوقی شما می توانید در این بخش به مقایسه خلع ید و رفع تصرف عدوانی حقوقی دسترسی داشته باشید نگارش شده توسط امیر یزدانی مقایسه خلع ید و رفع تصرف عدوانی حقوقی فرق این دو در این است که در خلع ید، خواهان حتما باید مالك باشد، اما…

اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری شما می توانید در این بخش به اصول حاکم بر اسناد تجاری دسترسی داشته باشید نگارش شده توسط امیر یزدانی اصول حاکم بر اسناد تجاری اهميت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاري داخلي و بين‌المللي و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگاني و نقشي كه گردش سرمايه و…

اجاره بها و دعاوی مربوطه

اجاره بها و دعاوی مربوطه شما می توانید در این بخش به اجاره بها و دعاوی مربوطه دسترسی داشته باشید نگارش شده توسط امیر یزدانی اجاره یکی از عقود امانی مقرر در قانون مدنی است که حواشی آن شامل اجاره بها و دعاوی مربوطه است که ذیلا اشاره ایی به آنها می کنیم. قاعدهِ کلی…

دستور موقت

دستور موقت شما می توانید در این بخش به دستور موقت دسترسی داشته باشید نگارش شده توسط امیر یزدانی دستور موقت نیز یکی از اقدامات احتیاطی و قرارهای موقتی و تأمینی است که به درخواست ذی‌نفع در مواردی که فوریت امر احراز می‌شود صادر خواهد شد و رسیدگی به آن هم بدون تشریفات و خارج…

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید