قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی

‌قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي شما می توانید در این بخش به ‌قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي دسترسی داشته باشید نگارش شده توسط امیر یزدانی ‌قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي ‌فصل اول – كليات ‌ماده 1 – بنياد شهيد انقلاب اسلامي – كه از اين پس دراين اساسنامه به اختصار “‌بنياد” ناميده…

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید