قرارداد بی او تی (B.O.T)

قرارداد بی او تی (B.O.T) شما می توانید در این پست با قرارداد بی او تی (B.O.T) آشنا شوید نگارش شده توسط امیر یزدانی قرارداد بی او تی (B.O.T) وقتی از قرارداد بی.او.تی (B.O.T) صحبت به میان می آید،منظور همان قرارداد ساخت Building مدیریت Operating و انتقال Transfering است. بنابراین با سه قرارداد مختلف ساخت…

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید