تنظیم دادخواست

تنظیم دادخواست
تنظیم دادخواست حقوقی و کیفری

موسسه حقوقی حصار(صاحبین راستین عدالت) افتخار دارد تا با بهره گیری از تجارب وکلاء مجرب و پایه یک دادگستری و کارشناسان متخصص، در اسرع وقت و با نهایت دقت نسبت به تنظیم دادخواست های حقوقی، کیفری، ثبتی، خانوادگی، تجاری، مالیاتی، پزشکی و … شما پرداخته و متقاضیان را در دستیابی به خواسته دلخواه خود امیدوار نماید.

تا با بهره گیری از تجارب وکلاء مجرب و پایه یک دادگستری و کارشناسان متخصص، در اسرع وقت و با نهایت دقت نسبت به تنظیم دادخواست های حقوقی، کیفری، ثبتی، خانوادگی، تجاری، مالیاتی، پزشکی و … شما پرداخته و متقاضیان را در دستیابی به خواسته دلخواه خود امیدوار نماید.

تنظیم دادخواست

تعرفه تنظیم دادخواست های حقوقی و کیفری
تعرفه تنظیم دادخواست های حقوقی و کیفری

تعرفه تنظیم دادخواست

تنظیم دادخواست های حقوقی به لحاظ ویژگی تخصصی آنها نباید توسط افراد غیر حقوقی تهیه شود چراکه محتوی دادخواست دارای تبعات حقوقی ای است که غیر قابل کتمان است فلذا موسسه حقوقی حصار در نظر دارد با تعرفه های ذیل اقدام به تهیه دادخواست های حقوقی و کیفری نماید.

هزینه تنظیم دادخواست های دیوان عدالت اداری بسته به موضوع 500.000هزارتومان

هزینه تنظیم دادخواست های حقوقی بسته به موضوع از 200.000هزار تومان الی 500.000هزار تومان

هزینه تنظیم دادخواست های کیفری از 200.000هزارتومان الی 500.000هزارتومان

نحوه درخواست تنظیم دادخواست

کلیه متقاضیان می توانند با ارائه درخواست خود از طریق فرم تماس و یا از طریق ارتباط با تلفن همراه 09107744348 (و یا از طریق اکانت متصل به همین شماره در واتس آپ) ضمن انجام هماهنگی لازم نسبت به ارائه درخواست خود حتی به صورت غیر حضوری اقدام نمایند.

درنهایت درخواست شما باید حاوی حداقل نکات ذیل باشد:

1-مشخصات خواهان و خوانده

2-خواسته یا موضوع دعوی

3-ادله و شرح اتفاق

جهت دسترسی به وکیل یا کارشناس برای تنظیم دادخواست

از طریق پل ارتباطی ذیل تماس حاص نمائید.
تلفن هماهنگی 09107744348
ایمیل : hesarlaw@info.ir
آدرس موسسه حقوقی حصار: قم، زنبیل آباد، صدوقی 34پلاک2طبقه آخر
ساعات فعالیت موسسه : 7:30صبح الی 17:00عصر(به جز ایام تعطیل
)

نوشته های اخیر

دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت    دادخواست درخواست صدور حکم رشد    دادخواست استردا د اموال منقول دادخواست ابطال رای داور دادخواست ب )انواع دعاوی غیرما لی دادخواست تایید قولنامه دادخواست مطالبه مهریه دادخواست خلع ید    دادخواست الزام به ثبت علامت تجاری    دادخواست الزام­ به تمکین     دادخواست ممانعت از خروج فرزند از کشور    دادخواست دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم (موضوع بندماده ق.آ.د.ک) دادخواست دعاوی مربوط به حق تالیف ،تصنیف و حق اختراع دادخواست الزام  به تعهد غیرمالی دادخواست بطلان مال مشاع دادخواست مطالبه نفقه معوقه ،ایام عده،افزایش و تعیین نفقه آینده دادخواست تحویل اصل اسناد مالکیت (غیرمالی)    دادخواست مطالبه نفقه   دادخواست اثبات رابطه­ ی زوجیت    دادخواست تخلیه    دادخواست اختلاف ناشی از پیمان ها دادخواست دعوای مالکیت دادخواست دعوای  ثبت علایم تجاری و اختراع دادخواست ابطال فروش مال مشاع دادخواست ازدواج مجدد دادخواست تسلیط ید (وضع ید بر مال غیرمنقول(ملک)    دادخواست اثبات نسب   دادخواست مطالبه مهریه    دادخواست دستور فروش ملک مشاع    دادخواست ابطال عملیات اجرایی،اسناد لازم الاجرای مالی مانند چک و سفته دادخواست اعتراض به تحدید حدود دادخواست دعوای تخلیه دادخواست دعوای تزویر و حعل در اسناد دادخواست الزام به ثبت واقعه طلاق و رجوع دادخواست مطالبه وجه چک    دادخواست حجر    دادخواست طلاق به در خواست زوجه    دادخواست استرداد مال (منقول)    دادخواست مطالبه سهم الشرکه دادخواست دعوای افراز،تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت دادخواست تامین خواسته دادخواست بطلان تعهدات دادخواست گواهی عدم سازش دادخواست ملاقات با فرزند    دادخواست ابطال وصیت ­نامه    دادخواست طلاق توافقی    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک    دادخواست مطالبه بهای زمین تملیکی توسط دولت دادخواست ابطال صورتجلسه افراز دادخواست دستور موقت دادخواست دعوای اعتبار ورشکسته دادخواست تمکین دادخواست تجویز ازدواج مجدد    دادخواست قلع و قمع مستحدثات    دادخواست ضم امین    دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر    دادخواست الزام به ایفای تعهد مالی دادخواست دعوای بطلان تقسیم مال مشاع دادخواست ابطال عملیات اجرایی اسناد غیرمالی مانند تخلیه دادخواست استرداد عین چک و اوراق بهادار دادخواست مطالبه وجه سفته    دادخواست ثبت واقعه طلاق    دادخواست اثبات مالکیت (مالی)    دادخواست عزل وصی از وصایت (غیر مالی)    دادخواست استرداد سند (غیرمالی)    دادخواست اعتراض ثالث به دعاوی فوق دادخواست الزام به فروش مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت دادخواست تعیین داور و تقاضای اجرائیه برای رای داور دادخواست دعوای اعسار دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج    دادخواست ثبت واقعه ازدواج    دادخواست ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است)   دادخواست ابطال ثبت واقعه ازدواج    دادخواست مطالبه خسارت به طور کلی (ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م) دادخواست ورود  ثالث به دعاوی فوق دادخواست استرداد لاشه چک ،سفته و برات دادخواست حکم فروش مال غیر منقول دادخواست تشخیص صحت تاریخ معامله  دادخواست استرداد جهیزیه    دادخواست رفع حجر    دادخواست استرداد سند (مالی)   دادخواست استرداد طفل    دادخواست مطالبه وجه اسناد تجاری بهادار مانند چک ،سفته ،برات و…و اسناد عادی. دادخواست تقابل به دعاوی فوق دادخواست درخواست صلح وسازش در امور مالی دادخواست تصرف عدوانی،ممانعت از حق ومزاحمت از حق دادخواست دعوای راجع به حقوق ارتفاقی دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به در خواست زوج    دادخواست عزل ناظر    دادخواست تسلیط ید (وضع ید بر مال منقول)   دادخواست تأیید فسخ قرارداد    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک غیرمنقول . دادخواست دعاوی راجع به حقوق مالی مانند حق شفعه ،حق فسخ،ابطال معاماه و بی اعتباری سند دادخواست دعوای مطالبه دیه به طرفیت وارث قاتل غیر عمد دادخواست عزل وکیل دادخواست دعاوی غیرما لی در امور حسبی: دادخواست حضانت    دادخواست ابطال ثبت واقعه طلاق    دادخواست مطالبه دیه   دادخواست تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله) مال غیر منقول    دادخواست الزام به تنظیم سند اتومبیل دادخواست اعتراض به ثبت دادخواست دعوای برائت از پرداخت وجه الکفاله دادخواست تفکیک ملک و فک رهن دادخواست نصب قیم ،عزل قیم،نصب امین ،ضم امین دادخواست منع اشتغال زوجه/ زوج (غیرمالی)    دادخواست اذن در ازدواج    دادخواست مطالبه خسارت   دادخواست مطالبه سهم ­الشرکه    دادخواست  ،تلفن وکشتی، دادخواست مطالبه ثمن دادخواست دعواب ابطال اجاره نامه ملک مزروعی دادخواست افراز در صورتی که مالکیت مورد اختلاف نباشد. دادخواست صدور حکم موت فرضی دادخواست عزل امین    دادخواست اهداء جنین    دادخواست ابطال چک    دادخواست منع خوانده از تولید و استفاده علامت تجاری مشابه علامت خواهان    دادخواست ابطال سند مالکیت دادخواست اثبات اقاله یا الزام به حضور خوانده جهت اقاله دادخواست اعتراض به عملیات اجرایی راجع به توقیف ملک معبن دادخواست اعتراض به رای هیئت تشخیص( ماده ق.ک)و صدور اجرائیه برای رای هیئت تشخیص قانون کار. دادخواست مهر و موم وتحریرو در خواست تحریر ترکه دادخواست فسخ نکاح    دادخواست ابطال صورتجلسه مجمع عمومی (مالی)    دادخواست استرداد ثمن معامله    دادخواست ابطال صورتجلسه هیأت مدیره (مالی)    دادخواست ابطال سهام شرکت دادخواست استردادمبیع و ثمن دادخواست دعوای ابطال ورقه لازم الاجرا راجع به منافع مورد مصالحه دادخواست دعوای ورشکستگی و انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه . دادخواست بطلان ترکه دادخواست لغو حضانت    دادخواست اثبات شراکت    دادخواست استرداد لاشه چک    دادخواست ابطال اظهارنامه تجارتی    دادخواست ابطال قراردادعادی انتقال ملک مانند قولنامه و … دادخواست مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد دادخواست دعوای تخلیه ید از عین مستاجره یا مرهونه دادخواست اعتراض به نطریه کمسیون ماده قانون زمین شهری دادخواست صدور حکم حجر،تعیین تاریخ حجر دادخواست الزام به بذل مدت متعه    دادخواست ابطال ورقه اختراع    دادخواست پرداخت حق­ الوکاله   دادخواست الزام به ثبت اختراع    دادخواست الزام به انتقال سهم یا شرکت دادخواست مطالبه وفای دادخواست انواع دعاوی مالی در امور حسبی : دادخواست تصحیح نام در مدرک تحصیلی دادخواست اخراج ثلث از ماترک دادخواست ابطال اجاره­ نامه    دادخواست خلع ید    دادخواست مطالبه ما­به­ التفاوت اجاره ­بها   دادخواست الزام به انتقال سهم یا سهام شرکت    دادخواست الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت دادخواست تقسیم ترکه دادخواست دعوای رفع رطوبت دادخواست الزام به فروش ترکه دادخواست ابطال صورتجلسه مجمع عمومی (غیرمالی)    دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به    دادخواست انحلال شرکت بازرگانی دادخواست الزام به فروش ترکه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی دادخواست گواهی رشد دادخواست ابطال صورتجلسه هیأت مدیره (غیرمالی)    دادخواست اعسار از پرداخت مهریه    دادخواست بطلان شرکت به لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد دادخواست مطالبه سهم الارث دادخواست دعوای ابطال رای داور دادخواست تنفیذ وصیت نامه دادخواست اعاده اعتبار ورشکسته    دادخواست تعدیل ­تقسیط محکوم به    دادخواست خلع ید    دادخواست انواع دعاوی مالی مربوط به موجر و مستاجر: دادخواست درخواست سازش دادخواست گواهی حصر وراثت دادخواست انحلال شرکت / مؤسسه    دادخواست ابطال شناسنامه    دادخواست الزام به تغییر چاه توالت و دستشویی و باغچه که موجب خسارت به ساختمان شده است. دادخواست مطالبه اجور معوق دادخواست اعتراض به رای قاضی هیئت حل اختلاف ماده قانون حفاظت از جنگل ها. دادخواست انواع دعاوی مالی و غیر مالی در امور خانواده : دادخواست تعدیل تقسیط مهریه    دادخواست اصلاح شناسنامه    دادخواست مطالبه خسارت ناشی از نشت چاه و ترکیدن لوله آب و فاظلاب دادخواست مطالبه سرقفلی دادخواست در وقف و تولیت دادخواست استردادشیربها دادخواست نفی نسب    دادخواست قلع و قمع بنا در صورت اختلاف ئر مالکیت دادخواست تعدیل و افزایش اجاره بها و مطالبه ما به التفاوت آن دادخواست اعتراض به رای هیدت عالی نظام پزشکی دادخواست استردادجهیزیه دادخواست تغییر نام    دادخواست مطا لبه هزینه دادرسی و حق الوکاله دادخواست مطالبه اجرت المثل دادخواست دعوای تغییر جنسیت دادخواست درخواست نصب ناظر استصوابی    دادخواست مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت به طور مسقل دادخواست دعوای ابطال پروانه حفر چاه. دادخواست رفع تصرف عدوانی    دادخواست اثبات مالکیت (مالی غیر منقول) وکیل درمانی وکیل پزشکی درمانی قم درمان + قم درمان+قم بیمارستان قم+حقوق بیمار حقوق پزشکی نظام پزشکی پزشکی قانونی دادخواست پزشکی   

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید