مدارک مورد نیاز برای انحصار وراثت

شناسنامه و مدارک فوت متوفی

پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه در خواست الزامی است

استشهادیه محضری

اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط ۲ نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود.

رسید گواهی مالیاتی

وراث باید پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه نمایند و رسید آنرا در یافت داشته و بهمراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم نمایند.
در مورد وراث روستاییان در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک بار ودر یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست

کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث

متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید ارایه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامیست

دادخواست انحصار وراثت

پس از تهیه مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت فوق الذکر متقاضی باید داد خواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یاد شده به دادگاه ارایه نماید

دادگاه صالح

مطابق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که اخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است ،بنا براین دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است

وکیل خوب برای انحصار وراثت در قم

جهت درخواست وکیل خوب برای انحصار وراثت در شهر قم کلیک نمایید

احراز فوریت از کار انداختن استان قم امیر یزدانی اوصاف بهترین وکیل بهترین وکیل جرم کلاهبرداری در قم بهترین وکیل قم تائید رئیس حوزه قضایی تامین خواسته تلفن وکیل در قم تلف کردن مال غیر تودیع خسارت توقیف مال جرم تخریب کیفری ( ماده 677 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده) دادخواست دادخواست مستمری تامین اجتماعی دادگاه صالح انحصار وراثت دادگاه صالح برای انحصار وراثت دستور موقت شورای عالی ثبت شکایت از تامین اجتماعی مشهد قم مشاور حقوقی در قم وکیل ارث در قم مشاوره تلفنی با وکیل در قم مشاوره حقوقی در قم مشهد مهریه در قم مواد 56و 57 قانون اجرای احکام مدنی موسسه حقوقی حصار موسسه حقوقی حصار قم موسسه حقوقی صاحبین راستین عدالت موسسه حقوقی قم وکیل انحصار وراثت در قم وکیل خوب در اصفهان وکیل خوب در تهران وکیل خوب در دستجرد وکیل خوب در شهر اراک وکیل خوب در شهر قم وکیل خوب در شیراز وکیل خوب در قم وکیل خوب در مشهد وکیل خوب در همدان وکیل خوب در کهک کمیسیون ماده 100 شهرداری اردبيل کمیسیون ماده 100 شهرداری اصلاندوزکمیسیون ماده 100 شهرداری آبي بيگلو کمیسیون ماده 100 شهرداری بيله سوار

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید