مدارک مورد نیاز برای انحصار وراثت

شناسنامه و مدارک فوت متوفی

پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه در خواست الزامی است

استشهادیه محضری

اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط ۲ نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود.

رسید گواهی مالیاتی

وراث باید پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه نمایند و رسید آنرا در یافت داشته و بهمراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم نمایند.
در مورد وراث روستاییان در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک بار ودر یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست

کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث

متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید ارایه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامیست

دادخواست انحصار وراثت

پس از تهیه مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت فوق الذکر متقاضی باید داد خواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یاد شده به دادگاه ارایه نماید

دادگاه صالح

مطابق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که اخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است ،بنا براین دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است

وکیل خوب برای انحصار وراثت در قم

جهت درخواست وکیل خوب برای انحصار وراثت در شهر قم کلیک نمایید

احراز فوریت اداره کار استان قم اوصاف بهترین وکیل قم تائید رئیس حوزه قضایی تامین خواسته تهران تودیع خسارت توقیف مال دادخواست دادخواست مستمری تامین اجتماعی دادگاه صالح انحصار وراثت دادگاه صالح برای انحصار وراثت دستور موقت شورای عالی ثبت شکایت از تامین اجتماعی شکایت از تامین اجتماعی مشهد قم مشاور حقوقی در قم وکیل ارث در قم مشاوره حقوقی در قم مشهد مهریه در قم مواد 56و 57 قانون اجرای احکام مدنی موسسه حقوقی حصار موسسه حقوقی حصار قم موسسه حقوقی صاحبین راستین عدالت موسسه حقوقی قم نگارش قرارداد وکیل انحصار وراثت در قم وکیل تقسیم ترکه در قم وکیل خانوادگی در قم 09107744348 وکیل خوب در قم وکیل خوب در قم09107744348 وکیل دعاوی اداره کار در قم 09107744348 وکیل دعاوی تامین اجتماعی در قم وکیل دعاوی تامین احتماعی در قم 09107744348 وکیل دعاوی تجاری در قم 09107744348 وکیل دعاوی ثبتی در قم 09107744348 وکیل دعاوی کار و کارگر در قم وکیل دعاوی کیفری در قم 09107744348 وکیل مهریه در قم وکیل کیفری در قم کمیسیون ماده 100 شهرداری اردبيل کمیسیون ماده 100 شهرداری اصلاندوزکمیسیون ماده 100 شهرداری آبي بيگلو کمیسیون ماده 100 شهرداری بيله سوار کمیسیون پزشکی بدوی و تجدید نظر از کار افتادگی تامین اجتماعی قم

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید